четвртак, 12. јул 2018.

Kaktus od 250.000$

Cactus Store prodaje retke i neobične biljke, a jedan od najređih kaktusa Haageocereus tenuis ima cenu od $250,000.
Haageocereus tenuis

Shop carries the craziest cacti

недеља, 01. јул 2018.

Rasadnik Komnošan

01.07.2018.
Kruženje kaktusara kod Lole i Dorela Komnošan iz Banatskog Novog Sela.
Hvala na gostoprimstvu!