О ДКС


Друштво кактусара СрбијеДруштво је независна невладина непрофитабилна организација посвећена пре свега развијању љубави према сукулентним и другим биљкама. Стога се трудимо да између чланова Друштва али и код других грађана Србије радимо на ширењу и унапређењу овог и сличних хобија, подизању културе односа према природи и позитивног и одговорног приступа природној и друштвеној средини уопште. 

У том смислу, радо приказујемо наше збирке један другоме али и јавности, сарађујемо са организацијама из Србије али и изван ње а које имају циљеве сличне нашима, састајемо се и дружимо и, уопште, верујемо да су љубав према природи и љубав према људима нераздвојиве. The Serbian Cactus Society


The association is an independent, non-governmental and non-profitable organization devoted first of all to developing and fostering love for succulents and other plants. Therefore we attempt at disseminate and promote this and similar hobbies, develop awareness of the relation to the nature and a positive and responsible approach to the natural and social environment in general among the members of the Association but with other citizens of Serbia as well.

In this respect, we always readily present our collections to each others and to the public, cooperate with organizations in Serbia and abroad who have similar aims we get together and, generally speaking, we believe that love for nature and for people are inseparable.


http://www.dks.rs/